Presentations:


  • Rivinen, S. (forthcoming). Ikäihmisten medialukutaidon koulutuksen kehittäminen design-perustaisen tutkimuksen keinoin. FERA 2020 Conference on Education, 15.-16.12.2020, Helsinki, Finland.
  • Rivinen, S. (2020). IkäihMe -materiaalipankki ikäihmisten mediakasvatuksen tueksi! Media education speed dating 2.9.2020, Mediakasvatusfoorumi 2020.

  • Rasi, P., Rivinen, S., Vuojärvi, H., Purtilo-Nieminen, S., Cornér, T., & Kynäslahti, H. (2020). Ikäihmisten oppiminen ja medialukutaidot mukaan opettajankoulutukseen! Pedaforum-päivät, Oulu, 20.-21.8.2020.

MEC 2019, Salla, Finland.