Presentations:


  • Rasi, P., Rivinen, S., Vuojärvi, H., Purtilo-Nieminen, S., Cornér, T., & Kynäslahti, H. (forthcoming). Ikäihmisten oppiminen ja medialukutaidot mukaan opettajankoulutukseen! Pedaforum-päivät, Oulu, 20.-21.8.2020.

MEC 2019, Salla, Finland.