Presentations and invited talks:


Scientific conferences:

 • Paananen, V., Rivinen, S., Tohmola, A., & Elo, S. (2024). Factors affecting marginalized older peoples' digital exclusion evaluated by gerontological social work professionals. Nordic Conference on Digital Health and Wireless Solutions, 7.-8.5.2024, Oulu, Finland.

 • Rasi-Heikkinen, P., Rivinen, S., Vuojärvi, H. & Ahtinen, A. (2024). Robots in the Care of Older People: Robot Literacy Required. Nordic Conference on Digital Health and Wireless Solutions, 7.-8.5.2024, Oulu, Finland.

 • Rasi-Heikkinen, P., Rivinen, S., & Ahtinen, A. (2024). Robottilukutaidon käsitettä jatkokehittämässä​. AITU 2024 conference, Helsinki, Finland.

 • Rivinen, S. & Pekkala, S. (2024). Robotiikan hyödyntäminen ikääntyneiden hyvinvointipalveluissa Lapissa. Tutkimusagendalla seniorit! seminar, Rovaniemi, Finland.​ 

 • Elo, S., Ahokumpu, T., Rasi-Heikkinen, P., Rivinen, S., Vuojärvi, H., & Jokelainen, A. (2023). Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin (OdigO) - digiohjausosaamisen vahvistaminen keinona syrjäytymisriskin hallitsemiseen. Poster presentation at the Gerontology 2023 congress, 8-10 February 2023, Tampere, Finland.

 • Rivinen, S., Vuojärvi, H., & Rasi-Heikkinen, P. (2022). Finnish higher education's pioneering initiatives to support aging populations' media literacies and digital competences. 10th ESREA Triennial Conference, September 29 - October 2, 2022, Milano, Italy.

 • Elo, S., Rasi-Heikkinen, P., Rivinen, S., Vuojärvi, H., Jokelainen, A., & Ahokumpu, T. (2022). Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin -OdigO-hanke kehittämässä digitaitojen ohjausosaamista. XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, 22.-23.9.2022, Oulu, Finland.
 • Vuojärvi, H., Elo, S., Rasi-Heikkinen, P., Rivinen, S., Ahokumpu, T., & Jokelainen, A. (2022). Korkeakouluyhteistyö digitaitojen ohjausosaamisen kehittämisen voimavarana Lapissa. Pedaforum 2022 - Higher Education Pedagogy seminar, 24-25 August 2022, Helsinki, Finland.

 • Rivinen, S. (2022). Presentation of the OdigO project at the Opettajankoulutuspäivien jatkot.  Opettajankoulutuspäivät 2022, 17.8.2022, online.

 • Vuojärvi, H., Rasi-Heikkinen, P., & Rivinen, S. (2022). Aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajaopinnot elinikäisen oppimisen voimavara. Opettajankoulutuspäivät 2022, 17.8.2022, online.

 • Rivinen, S., Vuojärvi, H., Rasi-Heikkinen, P., Elo, S., Jokelainen, A., & Ahokumpu, T. (2022). Korkeakouluyhteistyöllä kohti aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen parempaa ohjausosaamista. Aikuiskasvatuksen Tutkimuspäivät 2022, 10.-11.2.2022, Tampere, Finland.

 • Rivinen, S. (2022). Ikäihmisten medialukutaidon geragogiikan kehittäminen design-perustaisen tutkimuksen keinoin. Aikuiskasvatuksen Tutkimuspäivät 2022, 10.-11.2.2022, Tampere, Finland.

 • Vuojärvi, H., Rasi, P. & Rivinen, S. (2021). Ohjausosaamista kehittämällä tukea aikuisten ja ikääntyvien medialukutaitoihin. FERA 2021 Conference on Education 2021, 25.-26.11.2021, Jyväskylä, Finland.
 • Rivinen, S. (2020). Ikäihmisten medialukutaidon koulutuksen kehittäminen design-perustaisen tutkimuksen keinoin. FERA 2020 Conference on Education, 15.-16.12.2020, Helsinki, Finland.
 • Rasi, P., Rivinen, S., Vuojärvi, H., Purtilo-Nieminen, S., Cornér, T., & Kynäslahti, H. (2020). Ikäihmisten oppiminen ja medialukutaidot mukaan opettajankoulutukseen! Pedaforum-päivät, Oulu, 20.-21.8.2020.

 • Cornér, T., Rivinen, S., Rasi, P., Vuojärvi, H., Kynäslahti, H. & Purtilo-Nieminen, S. (2020). Principles for designing older people's media-literacy education. EdMedia-Innovate learning, 23.-26.6.2020, Amsterdam, Netherlands. 

 • Rivinen, S. (presentation cancelled due to postponed dates). Design-Based Research on Media Education for Older People. Poster presentation to be given at the 25th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik, Iceland, June 3.-6, 2020

 • Rivinen, S., Rasi, P. & Vuojärvi, H. (2019). Ikäihmisten medialukutaidon edistäminen: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. FERA 2019 Conference on Education, 21.-22.11.2019, Joensuu, Finland. 

 • Rasi, P., Rivinen, S., Cornér, T., Kynäslahti, H. & Vuojärvi, H. (2019). Ikäihmisten mediakasvatus nyt ja tulevaisuudessa. FERA 2019 Conference on Education, 21.-22.11.2019, Joensuu, Finland. 

 • Cornér, T., Rivinen, S., Rasi, P., Kynäslahti, H., Vuojärvi, H. & Purtilo-Nieminen, S. (2019). Opettajakoulutusta kehittämässä: tutkimusperustainen ikäihmisten mediakasvatuksen opintokokonaisuus. FERA 2019 Conference on Education, 21.-22.11.2019, Joensuu, Finland.

 • Rivinen, S., Cornér, T., Rasi, P. & Kynäslahti, H. (2019). What should older people's media education look like? Results from the IkäihMe-project workshops for older adults and other stakeholders. NordMedia 2019 Conference, 21.-23.8.2019, Malmö, Sweden. 

 • Rivinen, S., Rasi, P. & Vuojärvi, H. (2019). Developing teacher education of adult educators - Focusing on older people's media education. MEC 2019 Media Education Conference, 24.-26.4.2019, Salla, Finland. 

 • Rivinen, S., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2018). Yläkouluikäisten urheilevien nuorten motivationaalinen orientoituminen urheiluun, koulunkäyntiin ja niiden yhteensovittamiseen. FERA Conference on Education 2018, 15.-16.11.2018, Tampere, Finland.

Other:

Isäntänä Tapani Ruokanen -discussion program, 20.2.2022
Isäntänä Tapani Ruokanen -discussion program, 20.2.2022
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita