Teaching in the academic contexts:


  • Väitöskirjojen johdanto-osuuksien esittely ja vertailu [Introductions of dissertations in comparison], in PhD seminar [Jatko-opiskelijaseminaari], June 6, co-teaching with Ella Airola and Timo Cornér. University of Lapland, Faculty of Education.
  • MEDU3101 Research on Media Education (5 ECTs), lecture focusing on "Older people and research on media education", co-teaching with Ella Airola, 21.4.2020. University of Lapland, Faculty of Education.
  • KYLE0207 Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä (3 ECTs) [Teaching and learning in new learning environments), during the academic semesters: 2017-2018 (co-teaching with Päivi Rasi), 2018-2019 (co-teaching with Päivi Rasi and Tuulikki Keskitalo), & 2019-2020 (co-teaching with Päivi Rasi and Marjaana Kangas). University of Lapland, Faculty of Education.
  • Opettajaopiskelijoiden syventävän harjoittelun ohjaaminen [Supervising the training of teacher students], during the academic semester: 2018-2019 (alone and co-teaching with Satu-Maarit Frangou). University of Lapland, Faculty of Education.
  • LKAS0301-3 Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen perusteet: Mediakasvatuksen harjoitukset (2 ECTs) [The basics of early childhood education: media education group exercises], during the academic semesters: 2017-2018 (contact teaching) & 2018-2019 (online implementation). University of Lapland, Faculty of Education.
  • TVTO0106 Projektin toteuttaminen (4 ECTs) [Project work], during the academic semester: 2017-2018. University of Lapland, Faculty of Education.
  • As part of the separate teacher's pedagogical studies training; Media educator in working life (5 ECTs), during the academic semester: 2015-2016. Co-teaching with Päivi Rasi. University of Lapland, Faculty of Education.